05.03.2023 Wojtek Leszczyński – „Właściwe priorytety”