W co wierzymy

– w nieomylność całego Pisma Świętego;
– w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
– w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii;
– w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele;
– w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w przyszłości;
– w zbawienie wieczne, jako dar Bożej łaski dostępny na podstawie wiary;
– w potrzebę nowonarodzenia, czyli podjęcia osobistej decyzji o nawróceniu się do Boga;
– w potrzebę chrztu wiary przez zanurzenie w wodzie, jako aktu potwierdzającego duchowe nawrócenie;
– w chrzest w Duchu Świętym;
– w duchową jedność wszystkich prawdziwie ( lub biblijnie) wierzących;
– w wieczne życie dzieci Bożych i wieczne potępienie grzeszników.