05.11.2023 Jacek Rodak – „Aby mieć udział w zwiastowaniu ewangelii”