11.02.2024 Jacek Rodak – „Jeśli ziarno nie obumrze”