17.07.2022 Jacek Rodak – „Posłuszeństwo i uważne słuchanie”