26.02.2023 Piotr Rodak – „Czuwajcie, więc modląc się cały czas”